ΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ

Μία είδηση είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από την μία είναι προϊόν και από την άλλη εργαλείο. Εξαρτάται από τον τρόπο που την διαχειρίζεσαι.
Αν την διαχειριστείς ως προϊόν καταναλώνεται αδηφάγα σε στιγμιαίο χρόνο και εκφυλίζεται εκτονώνοντας την δυναμική της.
Αν την διαχειριστείς ως χειρουργικό εργαλείο-νυστέρι "καθαρίζεις" αποστήματα.
Η ηλεκτρονική εφημερίδα "Διδυμοτείχου Ανάβασις" παίζει το ρόλο του "νυστεριού" για την αναβάθμιση της πόλης μας.

"ΜΑΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "

Οι συσπειρωμένες "κοόρτεις" των ενεργών πολιτών του Διδυμοτείχου ξεκινούν από το 2007 έναν δυναμικό υπερασπιστικό και διεκδικητικό αγώνα προς όλες τις κατευθύνσεις,για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας. Ευελπιστούμε στην σιωπηρή υποστήριξη όλων των κατοίκων για την πολιτιστική αναβάθμιση και οικονομική ανέλιξη της περιοχής μας.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ- ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Αφού ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου Διδυμοτείχου με την καινούρια διοίκησή του, δεν είναι ικανός μέχρι τώρα να ενημερώσει, ως οφείλει, με την ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των πεπραγμένων γενικώς στον Δήμο, αναλαμβάνει ο «ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ»(Σιναπίδης, Κυρούδης, Περιστεράκης) να καλύψει αυτό το κενό της ενημέρωσης προς όφελος των συμπολιτών μας, επιδιώκοντας το αυτονόητο δηλ. την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση.
Έτσι στις 13/1/2011 συνεδρίασε η 7μελής Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο Πατσουρίδη ,ως Πρόεδρο, τον Τσιμπανλιώτη Χρήστο ως Αντιπρόεδρο και μέλη τους Σιναπίδη Στέφανο, Γκουρλουμένου Δέσποινα, Πετρίδου Μαρία, Δουλάκη Χρυσωάννα, Τσιαγκανά Ιωάννη.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν.
1)Ο Δήμος Διδυμοτείχου δικαιούται ως πάγια προκαταβολή το ποσό των 4.000 Ευρώ, το οποίο διατίθεται από τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής (Υπάλληλος του Δήμου) για την κάλυψη μικροδαπανών του δημοτικού καταστήματος (γραφική ύλη, ταχυδρομικά τέλη, μικροεπισκευές, παράβολα κ.λ.π). Το 2010 οι δαπάνες αυτές που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ανήλθαν στο ποσό των 33.100 Ευρώ.
2) Η πάγια προκαταβολή των δημοτικών κοινοτήτων Διδυμοτείχου και Ελληνοχωρίου ανέρχεται στο ποσό των 2.000 Ευρώ και όλων των τοπικών κοινοτήτων στα 1.000 Ευρώ , ενώ ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής είναι ο αντίστοιχος Πρόεδρος και οι δαπάνες που δικαιούται να καλύψει είναι επείγουσες ανάγκες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαρισμού πλατειών, επισκευών παιδικών χαρών.
Τα χρήματα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Πρόεδρος και κάθε φορά που εξαντλείται το ποσό από μία αιτιολογημένη δαπάνη συμπληρώνεται έως τα 1.000 Ευρώ αντίστοιχα
3) «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης-ελαιολιπαντικών έτους 2011»
Σε μειοδοτικό διαγωνισμό 12/2010, δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Θα γίνει νέος διαγωνισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για το 2011 προϋπολογίστηκαν καύσιμα συνολικού ύψους 560.000 Ευρώ δηλ. 46.000 Ευρώ /μήνα. Αυτά αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης για τα δημοτικά καταστήματα Διδυμοτείχου, Μεταξάδων και όλα τα κοινοτικά καταστήματα, επίσης πετρέλαιο κίνησης για τα 39 οχήματα (22 Διδ/χο+17 Μεταξάδων) (λειτουργούν όλα;) και λιπαντικά. Το 2010 μόνο το Διδυμότειχο κατανάλωσε 200.000 για αυτές τις δαπάνες.
4) «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το 2011» Για γάλα θα πληρώσουμε ως δημότες 10.048 Ευρώ όλο το έτος για 46 άτομα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι 7μελής(μαζί με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική επιτροπή αποτελούν τους εκτελεστικούς βραχίονες του Δήμου) αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και τους Κυρούδη Νέστορα, Λεπίδη Χρήστο, Κελεσίδη Αναστάσιο, Περιστεράκη Ευάγγελο, Παρασκευόπουλο Ιωάννη, Τζιβάρα Γεώργιο. Δεν συνεδρίασε ακόμα ως όφειλε.
Στις 19-1 2011 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδ/χου όπου στην αρχή η ελάσσονα αντιπολίτευση κατέθεσε τις παρακάτω ερωτήσεις ζητώντας ενημέρωση μέσα στον επόμενο μήνα σύμφωνα με τον νόμο.
«ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 του νόμου 3852/2010 , περί «υποχρεώσεων δημάρχου αντιδημάρχου και μελών επιτροπών» όπου αναφέρεται ρητά ότι « ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα», υποβάλλουμε ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά και την απαίτηση της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων μας αλλά και των πολιτών του Δήμου μας τα κάτωθι ερωτήματα.
1)Ποιο είναι το ύψος των δανείων προς τις Τράπεζες και ιδιαίτερα των χρηματικών υποχρεώσεων προς τρίτους (επαγγελματίες, εταιρείες κλπ) και σε ποιούς αναλυτικά, (και για ποια έργα ή υπηρεσίες τους), του διευρυμένου Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων του μέχρι της 31/12/2010.
2) Ποιος είναι ο πλήρης αριθμός των εργαζομένων του «Καλλικρατικού» δήμου Διδ/χου και των δημοτικών επιχειρήσεων του, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν αυτοί (μόνιμοι, συμβασιούχοι, αορίστου χρόνου κλπ). Ποιό το οργανόγραμμα της κάθε επιμέρους διεύθυνσης, υπηρεσίας και τμήματος του δήμου και των επιχειρήσεων του ανά ονοματεπώνυμο και ειδικότητα.
3)Ποιες οι συνολικές χρηματικές απαιτήσεις από τα 2 σημαντικώς οικονομικά εκμισθωμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του δήμου α)του πρώην «Βυζάντιο» και β) της «Θρακιώτισσας» από τους ενοικιαστές τους και σε τι νόμιμες ενέργειες θα προβείτε για την καθολική αποπληρωμή των οφειλομένων από αυτούς.
Οι ερωτώντες
Σιναπίδης Στέφανος
Κυρούδης Νέστορας
Περιστεράκης Δημήτριος


1)Τα επόμενα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν την συγκρότηση επιτροπών. Α) «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης μελετών» Β) «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης έργων» . Γ) «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ» (ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ) Ε) «Επιτροπή παραλαβής προμηθειών που πληρώνονται από τον υπόλογο πάγιας προκαταβολής» (διοικητικό κομμάτι) ΣΤ) «Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών». Συμμετέχουν Ρήγας, Πετρίδου και φορολογούμενος δημότης η Ζαριφείδου Χριστίνα. Δεν συνεδρίασε ποτέ. Οι παραπάνω επιτροπές δεν έχουν ιδιαίτερη αξία (μόνο υπάλληλοι συμμετέχουν συνήθως).
2)Οι παρακάτω όμως επιτροπές αγαπητοί δημότες, έχουν σημασία.
Α) «Επιτροπή παραλαβής έργων» για ποσά κάτω από 5.869 Ευρώ τα παραλαμβάνουν οι Ροκίδης ,Γουρλουμένου και για ποσά πάνω από 5.869 Ευρώ τα παραλαμβάνει ο κος Τσαγκανάς. Β) «Η επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών» αποτελείται από την κα Γκουγκούδη και δύο υπαλλήλους. Είναι δύο σημαντικές επιτροπές που παραλαμβάνουν τα έργα που εκτελούνται στον δήμο από τους αναδόχους. Για να ξέρετε σε ποιους να απευθύνεστε αν βλέπετε ελαττωματικά έργα από δω και πέρα.
Οι επιτροπές δεν είναι έμμισθες.
3)Άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν ο «ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως φορέας υλοποίησης διανομής παρεμβατικών προϊόντων». Πρόκειται για είδη διατροφής που μοιράζονται στις ευπαθείς ομάδες. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 3.200 και επιλέγονται κάθε χρόνο με ορισμένα οικονομικά κριτήρια. Υπεύθυνος υλοποίησης είναι η κα Μανάκα Ευγενία.
Ο «Δήμος των Αξιών» ζήτησε τον διαπαραταξιακό έλεγχο της διανομής τροφίμων με διαφανή κριτήρια χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς δεσμεύσεις.
4)Επόμενο θέμα «η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 2 μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών για το 2011». Θα προσληφθούν 50 διμηνίτες για το 2011 (εργάτες καθαριότητας, τεχνίτες, χειριστές) με σχετική δαπάνη περί τις 48.000 Ευρώ.
5)«Ορισμός Συμβουλίου Παρακολούθησης Σφαγείων» από τους κους Τσιαγκανά, Παρασκευόπουλο ,Λεπίδη. Έχει μόνο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.
6)«Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας». Θα πληρώνουμε 5κινητά τηλέφωνα (δήμαρχος έως 1.680 Ευρώ το χρόνο, 5 αντιδήμαρχοι έως 840 Ευρώ το χρόνο έκαστος, σύνολο 5.880 Ευρώ) και θα πληρώνουμε και 2 κινητά σε 2 υπηρεσιακούς παράγοντες.
7)«Ορισμός Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας» Συμμετέχουν ο Δήμαρχος και οι Σιναπίδης, Τσιαγκανάς.
8)«Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις-εκμισθώσεις» Μονοετής, όπου συμμετέχουν ο Δήμαρχος και Γκουγκούδη, Λεπίδης.
9)«Συνδρομή σε εφημερίδες περιοδικά για το 2011» η δαπάνη είναι 12.000 Ευρώ.
10)«Για προμήθειες κερασμάτων και ειδών δεξιώσεων» για το Γραφείο του Δημάρχου θα πληρώσουμε έως 6.800 Ευρώ για το 2011. Μακάρι να ξοδευθούν λιγότερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης.
11)«Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΔ» Ορίστηκαν Πρόεδρος ο Ρήγας, Αντιπρόεδρος Πετρίδου, μέλη Κελεσίδης Δουλάκη, Παπαδόπουλος Σαράντης. Αναπληρωματικός Σιναπίδης.
Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε στο Δήμο Διδυμοτείχου το ποσό των 350.000 Ευρώ που αφορούν την τακτική του μηνός Ιανουαρίου. Άρα περίπου θα λάβουμε μέσα στο 2011 350.000Χ12=4.200.000 Ευρώ για τις ανάγκες μας.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήθησαν οι αντιδήμαρχοι από τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης (Σιναπίδης) αν έχουν σχεδιάσει πρόγραμμα 100 ημερών, ποιες οι προτεραιότητες τους και αν ορίστηκαν οι ειδικοί συνεργάτες του δημάρχου και των αντιδημάρχων. Η απάντηση ήταν αρνητική και απαξιωτική.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Kαι ο Παπανδρέου και το σοσιαλιστικό κόμμα του είχε πρόγραμμα 100 ημερών… ,να χρεοκοπήσει ότι είχε απομείνει από την Ελλάδα και τα κατάφερε ..
Η μόνη ένσταση που μπορεί να σταθεί ως σοβαρή για τις 20 πρώτες μέρες δημαρχίας Πατσουριδη και λοιπών, είναι η τοποθέτηση στη θέση αντιδημάρχου πολιτισμού μιας άγνωστης και συνάμα αμόρφωτης . Τα οικονομικά τέτοιου είδους, σε περιόδους όπως αυτή ,προκαλούν το κοινό αίσθημα ,απλά με μια φράση ότι στραβό βλέπεις να το δημοσιοποιείτε παντού.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος εργάτης γενικών καθηκόντων δεν είναι στην θέση του όπως όφειλε ενώ έχει ο δήμος ανάγκη από εργάτες ΟΕΟ ΠΟΙΟΣ???????????????????

Ανώνυμος είπε...

Ποιος υπάλληλος 8 χρόνια είναι διορισμένος ως φύλακας στον σκουπιδότοπο και δεν πατεί καθόλου ( είναι ένας από αυτούς που στήριξαν κάτι άτομα ….με διαφάνεια –αξιοκρατία-ειλικρίνεια και όλες τις μπούρδες που ακούμε ακόμα), αλλά πώς να πατήσει αφού ανενόχλητος συμβάλει (μέσω προώθησης …) στην αναβάθμιση ποιότητας ζωής των θαμώνων σε καφενείο του’ σε μια εγκαταλειμμένη από την προηγούμενη δημοτική αρχή πλατεία..
Πως γίνεται ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ να παραμένει στη ΔΕΥΑΔ ως χρόνιος συμβασιούχος ,ποιος νόμος είναι αυτός που κρατεί αυτόν τον κύριο εκεί μέσα και ποιος ταχτοποίησε τη θέση του αυτή όταν ξέρουν όλοι ότι ασχολείται και με άλλο επάγγελμα.
Και αυτοί οι αργόσχολοι εκεί στη ΔΕΥΑΔ να βγουν έξω και να μετρανε τα κυβικά που καταναλώνουμε ως πολίτες και όχι με τη μέθοδο της αντιγραφής των λογαριασμών ,όπως και το νέο διοικητικό συμβούλιο να περάσει από τον Ντουμπα και να του ζητήσει τα λεφτά που χρεωστάνε όλα τα χρόνια οι αγαπητοί… μουσουλμάνοι συμπολίτες μας των 50 ευρώ . Ρε εσείς εκεί στα ψηλά έδρανα του δήμου, είναι αλήθεια ότι το χρέος στη ΔΕΥΑΔ είναι 1.200.000 ευρώ ?

Στέφανε μην τους αφήσετε σε χλωρό κλαρί ,εδώ είναι Ελλάδα και όλα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, είναι σαν την απάντηση… που σε έδωσε ο πρώην… για το σχέδιο των 100 πρώτων ημερών / Γεμίσαμε Μαυρογιαλούρους και Γιουσουφάκια .
Μαυρογιαλούρος

Ανώνυμος είπε...

Epitelous na vlepw drasi se tetia themata...sorry gia ta "greekenglish"...

Apo twra prepei na piezoume ki emeis san polites dioti tha xesalosoun apo ti thampada tis exousias ekei mesa stis grafeiares toys...theloun kai zesti xiliadwn euro..eimai thetikos omws sto na ginetai prospautheia apo oles tis plevres estw tis 2.. den perimenw kati apo toys palious tis 8etias...oute grammata den xerane oi perissoteroi ...san kai mena..xaxa

mia aporia akomi.. gia ton k.Lepidi ..aporw pws vrike pali skala ki anevenei parea me neous, ta tasakia allazoun efkola e?

Ax re giagia ti psifises...?

o kosmos xerei ta panata pleon kai an oxi tha ta mathenei toylaxiston apo edw.

Ανώνυμος είπε...

Στέφανε να ξέρεις ότι 3.5 είναι λίγα .
Περιμένουμε την αντιπολίτευση που θα κάνεις να είναι πέλεκες
Μην τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί όπως είπε ο 12:48
Να καταλάβει ο κόσμος το λάθος που έκανε
Και εσύ θα κριθείς αυτά τα 3.5 χρόνια

Ανώνυμος είπε...

Symfwnw ki egw..antipolitefsi isxyri simenei kyros kai axiopistia...min xarizete tipota..

o agrammatos