ΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ

Μία είδηση είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από την μία είναι προϊόν και από την άλλη εργαλείο. Εξαρτάται από τον τρόπο που την διαχειρίζεσαι.
Αν την διαχειριστείς ως προϊόν καταναλώνεται αδηφάγα σε στιγμιαίο χρόνο και εκφυλίζεται εκτονώνοντας την δυναμική της.
Αν την διαχειριστείς ως χειρουργικό εργαλείο-νυστέρι "καθαρίζεις" αποστήματα.
Η ηλεκτρονική εφημερίδα "Διδυμοτείχου Ανάβασις" παίζει το ρόλο του "νυστεριού" για την αναβάθμιση της πόλης μας.

"ΜΑΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "

Οι συσπειρωμένες "κοόρτεις" των ενεργών πολιτών του Διδυμοτείχου ξεκινούν από το 2007 έναν δυναμικό υπερασπιστικό και διεκδικητικό αγώνα προς όλες τις κατευθύνσεις,για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας. Ευελπιστούμε στην σιωπηρή υποστήριξη όλων των κατοίκων για την πολιτιστική αναβάθμιση και οικονομική ανέλιξη της περιοχής μας.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ


ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ»

Μετά από την δημοσίευση της καταγγελίας της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου-Παράρτημα Διδυμοτείχου, στις 23/1/2007, για την χρήση βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Πεδίο Βολής της Επαρχίας Διδ/χου, που κινδυνεύει να γίνει «χωματερή ραδιενεργών βλημάτων»,και το δεδομένο της υψηλής καρκινικής επιβάρυνσης στον πληθυσμό της περιοχής μας, λάβαμε στις 29/3/2007, την παρακάτω απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), όπως επίσης και από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε).
Πριν σας παραθέσουμε τις απαντήσεις των αρμοδίων, σας αναφέρω την διαπίστωση ενός εργαζόμενου στο Νοσοκομείο Διδ/χου που παρατήρησε το εξής: «Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στο Νοσοκομείο πριν από 18 χρόνια, βλέπαμε έναν με δύο καρκινοπαθής κάθε 3 μήνες. Τα τελευταία χρόνια ο δεύτερος και τρίτος όροφος του Νοσοκομείου είναι γεμάτος με καρκινοπαθείς όλων των μορφών».
Το Πεδίο Βολής λειτουργεί από το 1996 και έχει ληφθεί πρόσφατη απόφαση μεγέθυνσης και επέκτασης του (από 25.000 στα 75.000 στρέμματα), με σκοπό να γίνει σύγχρονο Πεδίο Βολής του Δ΄ Σώματος Στρατού, και στην συνέχεια Νατοϊκό (πράγμα το οποίο αμφισβητείται από επίσημα χείλη). Σε αυτό αντιδρά σύσσωμη η πλειοψηφία των κατοίκων των όμορων χωριών.

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΘΕΜΑ=Καταγγελία για το πεδίο βολής Διδυμοτείχου
ΣΧΕΤ= α) Καταγγελία κ. Στέφανου Σιναπίδη με αρ. πρωτ. Γραφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 170/23-1-07
β) Έγγραφο Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με αρ. πρωτ. Π/414/063/14-3-07 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 141648/22-3-07).

«Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής καταγγελίας σας, που αφορά περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη απόρριψη βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Νατοϊκό Πεδίο Βολής του Στρατού «Ψηλός Στάλος», σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσής σας το σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, από ραδιολογικές μετρήσεις που κατά καιρούς έχουν διενεργηθεί σε διάφορα Πεδία Βολής των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει προκύψει ενδείξεις ρύπανσης από ραδιενέργεια πέραν των φυσιολογικών τιμών, με αποτέλεσμα να θεωρείται απίθανη η ύπαρξη ραδιενεργού ρύπανσης στο πεδίο Βολής «Ψηλός Στάλος», στο οποίο αναφερόταν η καταγγελία σας.
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με ραδιενεργό ρύπανση.»


Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Π. Ζήκος

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Ε.Α.Ε)»

«Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας η Ε.Ε.Α.Ε σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε Δημόκριτος και το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε επιτόπιες και εργαστηριακές μετρήσεις σε 16 Πεδία Βολής με σκοπό να διερευνήσει την πιθανότητα ρύπανσης σε θέσεις Πεδίων Βολής και άλλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2001 και Ιουνίου 2001. Το 2003 έγιναν μετρήσεις σε άλλα 3 πεδία βολής.
Από τις επιτόπιες ραδιολογικές επισκοπήσεις προέκυψε ότι η εξωτερική έκθεση βρισκόταν στα φυσιολογικά επίπεδα υποβάθρου φυσικής ραδιενέργειας και από τις εργαστηριακές μετρήσεις προέκυψε ότι τα επίπεδα του συνολικού ουρανίου ήταν εντός των τιμών του φυσικού υποβάθρου. Σε κανένα από τα δείγματα δεν εντοπίστηκε απεμπλουτισμένο ουράνιο.
Στα πεδία βολής που ελέγχθηκαν δεν περικλείετε το πεδίο βολής «Ψηλός Στάλος» της περιοχής Διδυμοτείχου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα αποτελέσματα από τις έως τώρα μετρήσεις, θεωρείται εξαιρετικά απίθανη η ύπαρξη ραδιενεργού ρύπανσης στο συγκεκριμένο πεδίο βολής. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί ο έλεγχος του η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετρήσεις.»


Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε.
Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος


Διαβάζοντας προσεκτικά τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι:
1) Το Πεδίο Βολής «Ψηλός Στάλος», χαρακτηρίζεται de facto, από το έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος ως «Νατοϊκό», ενώ το Υπουργείο Άμυνας το αποσιωπά αυτό το ενδεχόμενο
2)Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας όντως πραγματοποιεί από χρόνια, κατόπιν κρατικών εντολών, συστηματικά ραδιολογικές μετρήσεις (μετρήσεις ραδιενέργειας) σε Πεδία Βολής, ενώ ο ελληνικός Στρατός από την άλλη μας διαβεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιεί βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Τότε προς τι οι μετρήσεις ραδιενέργειας;
3)Στο πεδίο βολής «Ψηλός Στάλος»,δεν έγινε ως τώρα καμία επίσημη μέτρηση αλλά εξ αντανακλάσεως μας καθησυχάζουν να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, αφού οι μετρήσεις στα υπόλοιπα Πεδία Βολής είναι αρνητικές.

Εμείς σαν Οικολογική Εταιρεία Έβρου-Παράρτημα Διδυμοτείχου ζητούμε και απαιτούμε επίσημα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τον «Δημόκριτο» και το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. να κάνουν εξειδικευμένες σύνθετες ραδιοχημικές μετρήσεις ανίχνευσης απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Πεδίο Βολής Διδ/χου «Ψηλός Στάλος»και όχι μόνο απλές μετρήσεις ραδιενέργειας με μετρητές Geiger.
Γνωρίζουμε ότι το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν ανιχνεύεται με μετρητή Geiger αλλά με πιο σύνθετες ραδιοχημικές αναλύσεις, και όχι μόνο στον αέρα και σε χρόνο που δεν πραγματοποιούνται βολές.
Τα DU (Depleted Uranium) βλήματα όταν εκραγούν, δεν εκπέμπουν σε μεγάλο βαθμό και απόσταση, την ισχυρή και επομένως ανιχνεύσιμη με μετρητή Geiger γ-ακτινοβολία. Γίνονται επικίνδυνα κυρίως όταν η σκόνη της έκρηξης, μεταφερόμενη με τον αέρα και επικαθήμενη στο χώμα των γειτονικών χωριών εισπνέετε ή καταπίνεται από τους ανθρώπους. Τότε με την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό διαμέσου του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος, η ραδιενεργή σκόνη, συσσωρεύεται με τον καιρό και ερχόμενη σε επαφή με τα ευπαθή κύτταρα του ανθρώπινου σώματος, σε απόσταση μόνο λίγων χιλιοστών, γίνεται επικίνδυνη για καρκινικές παθήσεις.
Επίσης ζητούμε από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας, να δεσμευθεί εγγράφως πως στο συγκεκριμένο Πεδίο Βολής δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ρίψεις βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου.

2 σχόλια:

DIONYSOS είπε...

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια, πολύ καλή ,έχω κάνει link να σας γνωρίσουν και άλλοι

Ανώνυμος είπε...

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ.