ΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ

Μία είδηση είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από την μία είναι προϊόν και από την άλλη εργαλείο. Εξαρτάται από τον τρόπο που την διαχειρίζεσαι.
Αν την διαχειριστείς ως προϊόν καταναλώνεται αδηφάγα σε στιγμιαίο χρόνο και εκφυλίζεται εκτονώνοντας την δυναμική της.
Αν την διαχειριστείς ως χειρουργικό εργαλείο-νυστέρι "καθαρίζεις" αποστήματα.
Η ηλεκτρονική εφημερίδα "Διδυμοτείχου Ανάβασις" παίζει το ρόλο του "νυστεριού" για την αναβάθμιση της πόλης μας.

"ΜΑΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "

Οι συσπειρωμένες "κοόρτεις" των ενεργών πολιτών του Διδυμοτείχου ξεκινούν από το 2007 έναν δυναμικό υπερασπιστικό και διεκδικητικό αγώνα προς όλες τις κατευθύνσεις,για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας. Ευελπιστούμε στην σιωπηρή υποστήριξη όλων των κατοίκων για την πολιτιστική αναβάθμιση και οικονομική ανέλιξη της περιοχής μας.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2007

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ


ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-6-2007
ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. πρωτ. 167661/2418
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση=Πατησίων 147
Τ.Κ.=11251 Αθήνα
Πληροφ.-Σ. Μαραγκάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ= Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στην συνοικία «ΤΑΜΠΑΚΙΑΣ» του Δ. Διδυμοτείχου.

Σχετ= 1) Το με αρ. πρωτ. 1547/22-5-2007 Έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. 167661/31-5-2007) με συν/νο την ηλεκτρονική επιστολή του κου Σιναπίδη Στέφανου
2) Νόμος 1650/1986(ΦΕΚ160/τΑ/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002(ΦΕΚ89/ΤΑ/21-4-2002
3)ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003(ΦΕΚ 1909/Β/22-12/2003) Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω συν/νο (την από 21-5-2007 ηλεκτρονική επιστολή του κου Σιναπίδη Στέφανου) στο 1ο σχετ. έγγραφο, που αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στην συνοικία «Ταμπακιάς» του Διδυμοτείχου και επισημαίνουμε τα εξής
1) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, σύμφωνα με το Ν.1650/86«Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02(ΦΕΚ91/Α)
2) 2)Οποιοσδήποτε προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τιμωρείται με ποινικές αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/86 όπως το αρ.30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/02(ΦΕΚ91/Α/21-4-2002
3) Για την αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της ΚΥΑ50910/2727(ΦΕΚ1909/ΤΒ/22-12-2003
Παρακαλούμε κατόπιν τούτου τις υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, για την άμεση παρέμβαση τους προς έλεγχο των διενεργουμένων πράξεων και ειδικότερα το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου (Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος) παρακαλείται, μετά από εξέταση της καταγγελίας να προχωρήσει αναλόγως την διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 28,29 και30 του Ν.1650/86 όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/02.
Επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συλλογής μεταφορά και διάθεσης των στερεών αποβλήτων σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ και αποκατάστασης του χώρου της ανεξέλεγκτης απόρριψης σύμφωνα με το οριζόμενο στο (3) σχετικό.
Το παρόν μαζί με το συν/νο αποστέλλεται και στην ΕΥΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ για τυχόν δικές της ενέργειες.
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε για τις ενέργειες σας τον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία μας.


Πίνακας Αποδεκτών για ενημέρωση
1)Πολ. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
2)Γεν Δ/ντή Περιβάλλοντος
3)Κο Σιναπίδη Στέφανο Μέλος Οικολογικής Εταιρείας Έβρου- Παράρτημα Διδ/χου

Πίνακας αποδεκτών για ενέργειες
1)Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Γραφ. Γεν. Γραμματέα)
2)Νομαρχιακή Αυτοδ/ση Ροδόπης-Έβρου
α) Γρ. Νομάρχη
β) Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
3)ΕΥΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ
4)Δήμο Διδυμοτείχου (Γρ. Δημάρχου)

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Δρ. Πολ. Μηχανικός

ΣΧΟΛΙΟ
Οι Ελληνικές Αρχές με προεξάρχον το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, μετά από τις καταγγελίες με τεκμηριωμένα στοιχεία και φωτογραφίες για τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις σκουπιδιών και μπαζών από ασυνείδητους τόσο εντός της πόλης του Διδυμοτείχου, όσο και στον Ερυθροπόταμο και στις γύρω περιοχές, επιλαμβάνονται του θέματος και εφαρμόζουν τα δέοντα .
Εμείς όμως παρατηρούμε πως η τοπική Αρχή αδυνατεί να ελέγξει αλλά και αποφεύγει (εκουσίως;) να ανακαλύψει τους υπεύθυνους που μπαζώνουν και απορρίπτουν άναρχα και αδικαιολόγητα τα σκουπίδια τους τόσο στο φυσικό περιαστικό χώρο αλλά και στον αρχαιολογικό χώρο της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου, πράγμα που εμποδίζει την αξιοποίηση και την τουριστική εκμετάλλευση αυτών των χώρων.
Ελπίζουμε στην κινητοποίηση και την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης ευπρεπισμού και καθαριότητας της πόλης μας έτσι να εξασφαλιστεί επιτέλους τόσο η δημόσια υγεία των πολιτών μας αλλά και να αναβαθμισθεί ο πολιτισμός της καθημερινότητας μας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: